Víkend otevřených zahrad poprvé v Hlízově

V neděli 11. června 2017 jsme si připomněli Zahradní slavností, že uplynulo 110 let od výstavby budovy školy a založení zahrady a parku. Zároveň jsme oslavili i desetileté výročí, které uběhlo od revitalizace parku a přestavby školy na dům s chráněnými byty. Dík za to, že uvedené prostory jsou dnes ozdobou Hlízova, patří Ing. Jiřímu Vrbovi a Petru Kosteleckému, bývalému starostovi a místostarostovi. Na tomto projektu s naším spolkem spolupracuje firma SV Metal. Formou sponzorského daru nám vyrobila nerezové štítky, které Ing. Anna Rajchmanová s názvy jednotlivých stromů, keřů a dalších rostlin rozmístila v parku a na školní zahradě.
Po odborné přednášce paní inženýrky o zakládání zahrad všechny děti i dospělé potěšila vtipná a nápaditá pohádka Měla babka čtyři jabka, kterou zahrál Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou bez nároku na honorář. Velmi děkujeme za všechny diváky.
V druhé polovině odpoledne si děti vyráběly s Ladou Lisou keramické ozdoby. Dospělí si prohlíželi historické fotografie, na kterých se mnozí poznali. Proměnu parku ve čtyřech ročních obdobích nafotografovala paní Alena Prausová. Všichni ochutnávali sladké i slané speciality. Pohoštění připravil spolek HUS a další přítomní.
Krásné slunečné počasí umocnilo pohodovou atmosféru nedělního dne. Program oslovil více než 90 návštěvníků. Mnozí přijeli nejen z okolních obcí, ale dokonce až z Prahy.
A na závěr část dopisu, který nám zaslal za organizační tým Víkendu otevřených zahrad Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., organizační garant projektu:
„Vážení přátelé zahrad a parků,
děkujeme Vám všem za zapojení se a organizaci Víkendu otevřených zahrad! Nesmírně si Vaší práce vážíme a bez Vás by Víkend otevřených zahrad nebyl! Letos jste otevřeli brány 204 zahrad a parků, z toho bylo 51 nově zapojených objektů! Je potěšující vidět, že se Víkend otevřených zahrad rozrůstá a dostává se do povědomí lidí.“
I my v Hlízově děkujeme, že jsme mohli být součástí komunity lidí, kterou zajímá přírodní bohatství naší země.
Děkujeme Obci Hlízov za bezplatný pronájem zahrady a parku u č.p. 101.
Děkujeme SDH Hlízov za bezplatné zapůjčení plastových stolů a židlí.