Unikátně zpřístupněná místa, unikátní program pouze 5. září při Jarním putování se sv. Jakubem

 

 

 

 

Při Jarním putování se sv. Jakubem budou na trasách mimořádně otevřené v rámci Jarního putování se sv. Jakubem pro účastníky zdarma následující objekty.

Upřesnění, od kdy do kdy se aktivit na trasách můžete zúčastnit, najdete zde.

Kostely a kaple:

sv. Martina v Nových Dvorech – výstava obrazů operní pěvkyně Slávky Tyrkasové s komentářem autorky

kaple sv. Kříže s hrobkou hrabat Chotků v Nových Dvorech – poprvé po rekonstrukci přístupný interiér s výstavou fotografií ze sondáže krypty hrobky

sv. Štěpána v Malíně – interiér, před kostelem výtvarná dílnička s Ladislavou Krčmářovou ze spolku Malíňačky

sv. Ondřeje ve Starém Kolíně a obnovené kapličky – interiér s výkladem Blanky Lískové ze Starokolínského okrašlovacího spolku

sv. Kateřiny ve Svaté Kateřině – interiér, setkání s potomky Josefa Švejka, zakladatele agrární strany starosty obce, poslance Říšské rady z poč. 20. století. Jeho jméno zřejmě použil Jaroslav Hašek ve svém románu.

sv. Mikuláše ve Svatém Mikuláši – interiér s výkladem dlouholeté kronikářky obce Heleny Jebavé

Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě – interiér s výkladem Mgr. Lubomíra Krátkého, od 19 hod. noční koncert při svíčkách – pořádaný v rámci Kutnohorského kulturního léta

sv. Václava v Malešově – interiér

kaple na hřbitově v Hlízově – výstava Křížové cesty v krajně s komentářem autora fotografií PhDr. Dalibora Hobla

vstup na hřbitov v Hlízově – přírodovědný program Mgr. Karla Vopařila zaměřený na stromy a keře, které rostou na hřbitově,

před hřbitovem v Hlízově pod památnými lípami –  výtvarná dílnička Mgr. Lady Lisé z Hlízovského unikátního spolku

 

Další stavby a zajímavosti:

Bývalý zámek rodu Chotků v Nových Dvorech  (dnes základní škola) – interiér s dochovanými původními nástropními malbami s výkladem starostky obce Vandy Vörösové

Pamětní síň v Nových Dvorech – expozice historie Nových Dvorů

Vodárenská věž v Nových Dvorech s možností výstupu na věž

Bývalý mlýn v Mladém Hlízově – exteriér, jez u řeky Klejnárky, fotografie interiéru (z bezpečnostních důvodů nepřístupný) turisté uvidí na nové informační tabuli, kterou umístil na budovu v r. 2020 Hlízovský unikátní spolek spolu s replikou smaltované cedule s názvem obce Hlízov

Baštecký pivovar ve Starém Kolíně – od 14 hod. Pivovarské slavnosti s bohatým programem – pořádá minipivovar, vstupné za úhradu 

Bývalé kino ve Starém Kolíně – promítání dokumentárních filmů o Starém Kolíně a aktivitách Hlízovského unikátního spolku.  Setkání se členy Starokolínského okrašlovacího spolku

Recesistická pomyslná česko-maďarská hranice ve Svaté Kateřině s výkladem jejího autora Jana Jungwirtha

Muzeum Malešov – unikátní expozice vytvořená spolkem Muzeum Malešov

Tvrz Malešov – právě tento den akce Dobývání tvrze

Přátelský pivovar Malešov – minipivovar

Krčma na konci světa a středověký kemp v Malešově – možnost občerstvení

Na turistickém rozcestí Kaňk – Propadlina výklad Dany Kudlíkové a Tomáše Klaila ze spolku Denemark o stromech a energetických místech v krajině

U bývalého Vrbova mlýna na říčce Vrchlici – výklad zakladatele spolku Denemark a realizátora naučné stezky Údolím Vrchlice Bc. Martina Starého

Nebovidská tvrz – výklad a setkání s členy spolku Nebovidská tvrz (pouze na cyklotrasách 38,40 a 60 km)

Rozhledna Vysoká (pouze na cyklotrasách 38 a 60 km)

 

Setkání a výstavy:

První setkání příznivců časopisu NaCestu s redakcí a autory článků. Již teď víme, že k dispozici Vám budou Svatava a Vít Pátkovi, Jaroslav Vála, Roman Šulc, Josef Ondroušek, Vladimír Havlíček… – v kulturním domě v Hlízově

Z Hlízova bude po celý den živě vysílat Rádio Blaník

Setkání s Mojmírem Ježkem, organizátorem 17 ročníků poznávacího pochodu Okolo Bohdanče a 18 ročníků poznávacího pochodu Ze Zbraslavic nejen do Zruče, od něhož Hlízovský unikátní spolek získal cenné rady a inspiraci pro Jarní putování se sv. Jakubem – v kulturním domě v Hlízově

Výstava fotografií Aleny Prausové, amatérské fotografky – v kulturním domě v Hlízově s komentářem autorky

Výstava fotografií ze zrealizovaných projektů za 5 let existence Hlízovského unikátního spolku v kulturním domě v Hlízově

Výstava reliéfu památných lip a Božích muk z Hlízova, který vytvořila MgA. Vlasta Samohrdová v průběhu 4. ročníku Jarního putování se sv. Jakubem 11. května 2019 – sochařka bude po celý den k dispozici s výtvarnou dílnou – před kulturním domem v Hlízově

Výstava fotografií děl sochařky Vlasty Samohrdové –  na louce u řeky Klejnárky mezi Hlízovem a Starým Kolínem, kde je umístěn kamenný kříž, který V. Samohrdová zhotovila v r. 2019. Zároveň je autorkou pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka na budově bývalé školy v Hlízově a pamětní desky T.G. Masaryka na budově obecního úřadu ve Starém Kolíně

Výtvarná dílna Jitky Duškové z Městské knihovny z Kutné Hory a Mgr. Petry Vášové ze spolku Kaňkovské sedlo –  v kulturním domě v Hlízově

Čtenářský koutek z literárních děl Jaroslava Haška a setkání s potomky Josefa Švejka ze Svaté Kateřiny – v kulturním domě v Hlízově

Ochutnávka regionálních vín a dalších produktů z kutnohorského Vinařství Žáček v kulturním domě v Hlízově

 

Přehled tras Jarního putování se sv. Jakubem 2020:

Start v Hlízově: 7:15 – 13:00

Pěší trasy: 6, 10, 14, 19, 21 a 30 km

Cyklo trasy: 24, 40, 47 a 60 km

Start v Malešově: 7:30 – 13:00

Pěší trasy: 15 a 16 km

Cyklo trasa: 38 km

Přehled tras pro pěší turisty najdete zde.

Přehled cyklo tras najdete zde.

Cíl všech tras v Hlízově: 12:00 – 17:00

Startovné: 50 Kč, děti a mládež 6-18 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Plakát s pozvánkou zde.

Pro prvních 600 zaregistrovaných účastníků máme připravenou novou absolventskou vizitku:

A dalších 600 kusů vizitek máme připravených pro ty, kdo si s námi budou chtít připomenout 5. výročí vzniku Hlízovského unikátního spolku:

 

Vznik a pojetí pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem

Založení nové tradice pochodu/cyklovýletu poblíž Kutné Hory okolím Kaňkovských vrchů je nápadem Jitky Šimkové a jejího manžela na podzim roku 2015 po jejich několikáté účasti na pochodu Okolo Bohdanče, kde kontrolními místy na každé trase jsou otevřené venkovské kostely, které si mohou účastníci prohlédnout a dozví se tam informace o historii. Podobné pojetí má i pochod/cyklovýlet Ze Zbraslavic nejen do Zruče. Obě uvedené akce pořádá pan Mojmír Ježek již řadu let a lákají stále více účastníků.

Od pana Mojmíra Ježka jsme jako organizátoři získali cenné rady, které nám usnadnily vyřízení administrativních povinností spojených s organizací připravovaného Jarního putování se sv. Jakubem i značením jednotlivých tras. Autorem tras je Jiří Šimek, kromě značení v terénu připravil popis cest včetně zajímavostí o průchozích místech.

Na všech čtyřech zrealizovaných ročnících byly hodnoceny spokojenými účastníky jako „unikátní“ aktivity řady neziskových organizací v kontrolních místech jednotlivých tras. Spolky i jednotlivci si připravili ještě program navíc mimo prohlídku kostelů a kaplí. Krajina v Polabí je poměrně fádní, a tak tento handicap vynahrazují setkání s lidmi, kteří se ve svých obcích věnují práci pro všechny věkové kategorie. Podle příznivých reakcí všech poutníků v cíli jsme viděli, že se podařilo prozářit celý den pozitivní náladou turistů i organizátorů. 

Proč jsme putovali se sv. Jakubem? Sv. Jakub je patronem Hlízovského unikátního spolku. Ochránce poutníků jsme si zvolili proto, že se v rámci svých aktivit vydáváme na pomyslnou i skutečnou cestu, ať už životem, do historie nebo obcí a jejím okolím. Poblíž Hlízova je zasvěcen již od 12. století sv. Jakubovi kostel, od něhož nastupovali poutníci na cestu přes Prahu až do Santiaga de Compostelly. 

Postupně chceme povědomí veřejnosti o Svatojakubské cestě zvýšit i ve středních Čechách. S touto myšlenkou byla celá akce založena a bude v příštích letech dále rozvíjena obměnou a rozšířením délky tras. Koncepci spolupráce s dalšími spolky, stejně jako přátelský charakter pochodu, spojený s poznáváním zajímavých míst i lidí, chceme i na základě ohlasů samozřejmě zachovat.

Videodokument z předchozích čtyř ročníků:

 

 

Návrhy všech turistických razítek jsou z dílny studentů Střední průmyslové školy v Kutné Hoře.

 

 

Takto pojatý pochod by se nám nepovedlo zrealizovat bez finanční podpory Města Kutná Hora, firmy SV metal a dalších sponzorů.