Tříkrálová sbírka 6. ledna 2024

V sobotu 6. ledna od 10 hodin navštíví Vaše domovy v Hlízově skupinky Tří králů a přinesou Vám požehnání. Je na Vás, zda přispějete nějakou finanční částkou.  

Pokud mají vaše děti zájem jít koledovat jako králové a nejsou – li ještě přihlášené, kontaktujte nás na tel. 732501009. 

Pokud s námi Tříkrálovou sbírku podpoříte, Oblastní charita Kutná Hora zrealizuje další aktivity.

Záměrem Tříkrálové sbírky 2024 je:
1) podpora Centra Přístav, které poskytuje služby lidem se zdravotním handicapem, s duševním onemocněním a seniorům
2) podpora dobrovolnických programů v nemocnicích, domovech pro seniory a v charitních centrech 
3) mimořádná pomoc lidem v nouzi