Srpnová akce pro děti i dospělé

Více než 50 dětí a dospělých z Hlízova a příměstského tábora spolku Kaňkovské sedlo oslovil letní přírodovědný program s tematikou stromů, keřů a dalších rostlin, které můžete vidět na současném veřejném dětském hřišti u bývalé školy v Hlízově.
Lektorem byl opět Mgr. Karel Vopařil, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru biologie – chemie. Připravil pro jednotlivé týmy kvíz, kterým si děti i dospělí ověřili nebo i rozšířili své znalosti. Travnaté plochy děti využily na soutěže, které pro ně připravila Mgr. Eliška Šimková. Atmosféru můžete vidět na fotografiích.
Akce se uskutečnila za finanční podpory MAS Lípa pro venkov a za bezplatného pronájmu prostor od Obce Hlízov. Dřevo na opékání vuřtů darovala Kolínská lesní společnost s.r.o. Děkujeme.