O vzniku Hlízovského unikátního spolku

Hlízovský unikátní spolek vznikl z iniciativy Mgr. Jitky Šimkové, Jakuba Skývy, Mgr. Lady Lisé a Pavla Raka v roce 2015 se snahou chránit v Hlízově životní prostředí a zviditelňovat v povědomí lidí historický a kulturní odkaz předků.

Motivem naší práce je cesta. Cesta do historie, cesta současností i cesta do budoucna. Chceme zpřístupnit občanům informace z Pamětních knih Hlízova uložených v kutnohorském archivu, pořídit fotografie současného vzhledu staveb a srovnat s jejich podobou v době minulé, pořádat pro veřejnost pravidelné výtvarně zaměřené aktivity, duchovní setkání, iniciovat opravu pomníku legionářů, důstojně připomínat významná výročí spjatá s historií obce a podílet se na správních řízeních, která budou mít dopad na katastrální území naší obce. Jako patrona spolku jsme si zvolili svatého Jakuba, ochránce poutníků.

Hlásíme se k odkazu mistra Jana Husa, od jehož smrti uplynulo v roce založení spolku 600 let. Z kroniky obce jsme zjistili, že každoročně v den výročí smrti M. Jana Husa byla v Hlízově udržována tradice pálení hranice a to od roku 1918 až do 60. let 20. století. Tuto zvyklost bychom rádi obnovili.

Ačkoli byl Hlízov založen ve 12. století, a patří tak mezi nejstarší vesnice v okolí, kromě „zámečku“ nenajdete v obci téměř žádnou budovu, která by byla postavena dříve než ve 20. století. Všechny stavby mají jen praktický účel. V rámci svých aktivit se pokusíme prostředí Hlízova zkrášlit konkrétním estetickým záměrem. A oživit místa, kde se veřejnost zatím scházela jen minimálně.

Jsme přesvědčeni, že činnost nové dobrovolné, zájmové, nepolitické a neziskové organizace je prospěšná. Všechny své akce chceme realizovat z finančních prostředků z členských příspěvků a z peněz, které se pokusíme získat od sponzorů, z dobrovolných darů svých členů a sympatizantů, z veřejných sbírek, z dotací a příspěvků veřejnoprávních a státních organizací.

Spolupracujeme s podobně zaměřenými spolky, které již v okolních obcích působí.
Naše zrealizované projekty chceme postupně představovat občanům a tím i rozvíjet přátelská setkávání obyvatel naší malé obce. Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo nám bude chtít v našich aktivitách pomáhat nebo i vlastními projekty přispěje k rozšíření našeho programu.