O vzniku Hlízovského unikátního spolku

Hlízovský unikátní spolek vznikl z iniciativy Mgr. Jitky Šimkové, Jakuba Skývy, Mgr. Lady Lisé a Pavla Raka v roce 2015 se snahou chránit v Hlízově životní prostředí a zviditelňovat v povědomí lidí historický a kulturní odkaz předků. V letech 2018-2020 do spolku postupně vstoupilo šest nových členů. Jakub Skýva (2018) a Pavel Rak (2019) ze spolku vystoupili. Pavel Rak nadále zůstává externím spolupracovníkem spolku, správcem webů a archivu historických fotografií.

Motivem naší práce je cesta. Cesta do historie, cesta současností i cesta do budoucna. Zpřístupňujeme občanům informace z Pamětních knih Hlízova uložených v kutnohorském archivu, pořizujeme fotografie současného vzhledu staveb a srovnáváme je s jejich podobou v době minulé, pořádáme pro veřejnost pravidelné výtvarně zaměřené aktivity, duchovní setkání, iniciovali jsme opravu pomníku legionářů, připomínáme významná výročí spjatá s historií obce a chceme se podílet na správních řízeních, která budou mít dopad na katastrální území naší obce. Jako patrona spolku jsme si zvolili svatého Jakuba, ochránce poutníků.

Hlásíme se k odkazu mistra Jana Husa, od jehož smrti uplynulo v roce založení spolku 600 let. Z kroniky obce jsme zjistili, že každoročně v den výročí smrti M. Jana Husa byla v Hlízově udržována tradice pálení hranice a to od roku 1918 až do 60. let 20. století. Tuto zvyklost jsme obnovili.

Ačkoli byl Hlízov založen ve 12. století, a patří tak mezi nejstarší vesnice v okolí, kromě „zámečku“ nenajdete v obci téměř žádnou budovu, která by byla postavena dříve než ve 20. století. Všechny stavby mají jen praktický účel. V rámci svých aktivit prostředí Hlízova zkrášlujeme konkrétním estetickým záměrem. A oživujeme místa, kde se veřejnost zatím scházela jen minimálně.

Jsme přesvědčeni, že činnost naší dobrovolné, zájmové, nepolitické a neziskové organizace je prospěšná. Všechny své akce financujeme z  peněz, které získáváme od sponzorů, z dobrovolných darů svých členů a sympatizantů, z veřejných sbírek, z dotací a příspěvků veřejnoprávních a státních organizací a z členských příspěvků. Spolupracujeme s podobně zaměřenými spolky a institucemi v okolních městech a vesnicích. Zrealizované projekty postupně představujeme občanům a tím rozvíjíme přátelská setkávání lidí z blízkého i širšího okolí.

Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo nám bude chtít v našich aktivitách pomáhat nebo i vlastními projekty přispěje k rozšíření našeho programu.