Připojili jsme se k projektu Krokus

Děti z Hlízova, skauti ze Starého Kolína a další přítomní 8.11.2019 společně zasadili na louce mezi oběma obcemi cibulky žlutých krokusů a připojili se tak k projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland  ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Cílem je zasadit jeden a půl milionu cibulek žlutých krokusů, a tím si připomenout stejný počet dětských obětí holocaustu a tisíců dalších dětí, které přišly o život i v dalších válkách. 

K sázení se s námi připojil historik Marek Lauermann. Představil knihu, kterou napsal podle vzpomínek Dagmar Lieblové na útrapy, jež zažila její rodina v koncentračních táborech v době 2. světové války. Jí jediné se podařilo přežít. Smutné výročí křišťálové noci, při níž byly z 9. na 10. listopadu 1938 vypáleny a vyrabovány tisíce židovských synagog a obchodů, připomněla Kristýna Myřátská, studentka Gymnázia J. Ortena.

Jitka Šimková připravila  ve spolupráci s Jitkou Duškovou z Městské knihovny v Kutné Hoře seznam 50 dětí  z Kolínska a Kutnohorska, o kterých jsou známy informace, kdy se narodily a ve kterém z koncentračních táborů jejich život skončil. Každý, kdo zasadil cibulku, tak věděl, kterému  vyhaslému životu prokazuje úctu. Podle šablony připravené Ladou Lisou krokusy vytvoří symbol 💛. Doufáme, že se již nebude opakovat doba, aby byli lidé označováni žlutou hvězdou a určeni k likvidaci. 

Poblíž zasazených krokusů jsme umístili kámen s cedulkou, která bude naše dílo připomínat.

Až krokusy na jaře rozkvetou, sejdeme se znovu a na podzimní aktivitu navážeme dalším programem.