Plán akcí spolku v roce 2023

Plán akcí spolku v roce 2023

 

4.12. – 9.1.          Umístění betlému

7.1.                       Tříkrálová sbírka – koledování 6 skupinek Tří králů v Hlízově pro Charitu ČR

1.4.                       Ukliďme Česko

1.4. – 30.4.           Umístění velikonoční dekorace

  ?                         Malování laviček v rámci výtvarné dílny Lady Lisé (Termín bude upřesněn podle počasí)

   ?                        Umístění dvou laviček pořízených spolkem do veřejného prostoru

20.5.                    Jarní putování se sv. Jakubem – 8.ročník turistického pochodu

13.12.                  Česko zpívá koledy i v Hlízově

2.12.                    Umístění betlému

23.12.                  Betlémské světlo