Ornitologové na louce, kterou oživujeme

Na naši louku zavítal nejvýznamnější český znalec slavíků Pavel Kverek spolu se začínající kroužkovatelkou Zdeňkou Pohankovou, aby označili prostřednictvím nočních odchytů k jihu táhnoucí slavíky. Šlo již o třetí odchytový ročník, při kterých bylo v minulých dvou letech označeno více než padesát slavíků obecných a několik vzácnějších slavíků tmavých, kteří zde nehnízdí, ale protahují ze severněji položených hnízdišť. Výsledky jsou potěšitelné proto, že prostředí louky si drží stále svoji neporušenou tvář. A proto i zdánlivě odpudivé kopřivy hrají významnou roli v životě slavíků pro jejich hnízdění a je nutné je zachovat a ne likvidovat, jak by asi někoho mohlo napadnout. Pavel Kverek a Zdeňka Pohanková jsou členy České společnosti ornitologické a Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. Do osmi sítí zachytili i další druhy ptáků jednak proto, že zde podél řeky Klejnárky probíhá významný tahový koridor, a také proto, že zdejší krajina tyto druhy ptáků ještě dokáže pohostit.

Za čtyři dny pobytu ve dnech 27.-31. července 2019 ornitologové okroužkovali formou odchytů do sítí téměř 100 slavíků obecných s tím, že někteří z nich mohli pocházet z prostředí řeky Klejnárky, zatímco ostatní místem protahovali.

Během výše uvedené doby bylo mimo hlavní záměr odchyceno a okroužkováno i 13 ledňáčků říčních. Ve všech případech se jednalo o mladé ptáky, kteří místem cestují do zimovišť, která leží ve Středomoří. Zatímco rodiče zůstávají ve svých rybářských revírech po celý rok, jejich potomstvo z první i druhé generace odlétá ke Středozemnímu moři a stává se svým návratem jakousi pojistkou, kdyby snad rodiče krutou zimní dobu nepřežili. Jsou to pak oni, kteří v revírech dál pokračují a příští rok nikam neodlétají. To je koloběh ledňáčků, takzvaných létajících drahokamů. Na březích řeky Klejnárky mu vyhovují kolmé stržené břehy, na kterých hnízdí, a čistá voda plná rybek a vodního hmyzu.

Z pěvců se podařilo odchytit běžného zástupce pěnic, kterým je pěnice černohlavá. Starý pták s kroužkem z loňského odchytu je důkazem toho, že se po roce vrátil na tuto lokalitu. Chycená mladá pěnice černohlavá se pak jednoduše pozná podle hnědě zbarvené čepičky na hlavičce. Mladý budníček menší byl již samostatný jedinec potloukající se krajinou, který může pocházet z tohoto místa. Ze sýkor ornitologové okroužkovali dvě mladé koňadry, které jsou v tomto místě hojně zastoupeny.

Pan Kverek a paní Pohanková pracují na těchto projektech ve svém volném času. O ornitologii dokáží velmi poutavě vyprávět. Svou práci představili všem lidem, kteří na louku přišli.  A ještě nás nasměrovali dalšími nápady, jak máme v oživování louky pokračovat. Z informací vyplynulo, že mají bohaté zkušenosti. Pan Kverek se této problematice věnuje již 37 let. Více o něm se dozvíte na: https://pavelkverek.cz/

Poutavá vyprávění českého znalce slavíků Pavla Kverka nejen o ptácích, kteří byli odchyceni a kroužkováni na louce u Hlízova, si můžete poslechnout z následujících videí.  

Více o tomto zajímavém kousku přírody ve fotogalerii a na webu http://ozivlalouka.maweb.eu.