Národní kulturní památky a památné stromy v Hlízově

V Hlízově najdete dvě národní kulturní památky:

1. Zámek – dějiny jsou popsány v samostatném článku

2. Boží muka u hřbitova

Jedná se o jednoduchý a přesto krásný kamenný sloup z první poloviny 19. století, na kterém je dřevěná kaplička s obrazem Panny Marie, obnovená roku 1995. Boží muka jsou zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 26335/2–1133.

Dvě Lípy malolisté rostoucí u Panny Marie jsou jedinými památnými stromy, které v Hlízově můžete vidět.