Komu pomůžeme Tříkrálovou sbírkou 11. ledna 2020?

V sobotu 11. ledna od 10 hodin navštíví Vaše domovy v Hlízově skupinky Tří králů a přinesou Vám požehnání. Je na Vás, zda přispějete nějakou finanční částkou.

Pokud s námi Tříkrálovou sbírku podpoříte, Oblastní charita Kutná Hora zrealizuje tyto aktivity 🙂