Na bohoslužbu navázala nejen výstava fotografií

U příležitosti Památky zesnulých, kdy lidé vzpomínají na své blízké, uspořádal Hlízovský unikátní spolek bohoslužbu. Všem, kdo přišli v sobotu 5. listopadu do kaple na místním hřbitově, děkujeme.
V rámci doprovodného programu k 60. výročí od zahájení výstavby společného hřbitova pro Hlízov a Malín shromáždila Jitka Šimková podklady k předložené výstavě z kroniky obce a informací a fotografií od pana Veselského a dalších pamětníků. Vzpomínky některých zúčastněných pomohly poodhalit nejasnosti související z odkládaného předání hřbitova veřejnosti. Samostatný příspěvek do rubriky historie obce připravujeme.