Aktivity Starokolínského okrašlovacího spolku v rámci Jarního putování se sv. Jakubem 5. září

Starokolínský okrašlovací spolek v rámci programu Jarní putování se sv. Jakubem odhalí poblíž budovy ČOV na modré turistické značce novou informační tabuli s názvem Klejnárka. Na turisty bude ve Starém Kolíně čekat prohlídka kostela sv. Ondřeje a v bývalém kině promítání.

Více informací o možnostech výběru tras a dalším programu najdete zde.