9. ročník soutěže Brána k druhým – převzali jsme cenu za 1. místo

20. září 2021 se zúčastnili zástupci dětí sdružených při Hlízovském unikátním spolku slavnostního programu v Národním technickém muzeu v Praze, při němž převzali ocenění za 1. místo v 9. ročníku soutěže Brána k druhým. 

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období školního roku prodlouženého o prázdniny a září se říjnem vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

Porotu zaujala šíře aktivit, které se spolku spolu s dětmi podařilo během několika let zrealizovat ( vysadit cibulky krokusů, jejichž květy připomínají dětské oběti válek, Tříkrálovou sbírkou pomoci získat charitě finanční prostředky, uklízet okolí Hlízova, vyrobit betlém a velikonoční dekoraci…). 

Jako odměnu děti získaly knihy, deskové hry a symbolické klíčky s kompasem, kterými již otevřely cestu k lidským srdcím.